Nieuwe zee/kanaalloodsen steken van wal

Nieuwe zee/kanaalloodsen steken van wal

1 oktober 2018 mocht het LOODSWEZEN zes nieuwe zee/kanaalloodsen verwelkomen. Cleo Vyvey, Jon De Wulf, Roel Schippers, Ruben Claeys, Ollivier Vandermeersch en Xavier Sleeckx hebben allen een mooie carrière uitgebouwd binnen de offshore, bagger- en cruisewereld, op gastankers of zelfs binnen Defensie. Met volle moed en veel zin hebben ze de stap gezet naar het LOODSWEZEN waar ze zullen starten aan de opleiding tot multivalente zee/kanaalloods.

Na het onthaal werden ze allen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Vlissingen alwaar ze reeds een Man-Over-Boordoefening mee hebben kunnen volgen in het kader van hun eigen en anderen hun veiligheid. Zo kunnen ze wel voorbereid aan boord gaan voor hun eerste studiereizen.