Loodswezen zet oud-collega’s in de bloemetjes op eerste pensioenviering

Eerste pensioenviering

Op donderdag 24 januari 2019 vond de allereerste pensioenviering van het Loodswezen plaats in de Royal Yacht Club te Antwerpen. Tijdens deze bijeenkomst werden de oud-collega’s, die de voorbije 5 jaar op pensioen zijn gegaan, nogmaals in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet en toewijding. 

Algemeen directeur wnd. Herman Van Driessche stak van wal met een welkomstwoord waarbij hij alle genodigden bedankte en benadrukte dat een organisatie maar kan functioneren als haar personeel zich 100% inzet en kwaliteitsvol werk blijft leveren, dag in dag uit, door weer en wind. Tevens werd er aangekondigd om dit soort pensioenvieringen in de toekomst te blijven organiseren. Op die manier worden de prestaties van de oud-collega’s regelmatig in de verf gezet. Zonder het engagement van haar werknemers en oud-werknemers zou het Loodswezen vandaag niet staan waar het nu staat. 

Nadien nam directeur Personeel & Organisatie Liv Mertens het woord. Zij gaf een korte, maar boeiende carrièreschets vol anekdotes en bijzondere prestaties van iedere genodigde. Deze anekdotes werden met heel wat gelach en nostalgische gevoelens onthaald. Als blijk van waardering, werd er aan elke oud-collega een kleine attentie aangeboden.  

Deze heugelijke gebeurtenis werd afgesloten met een hapje en een drankje in het bijzijn van alle oud-collega’s, hun partners en enkele collega’s van het Loodswezen.