LOODSWEZEN zet koers richting digitale toekomst

In 2019 zal het LOODSWEZEN, ten behoeve van een verder streven naar veiligheid en efficiëntie toe, voluit inzetten op een verdere uitbouw van de digitale instrumenten die aan onze collega’s ter beschikking worden gesteld.

 

In 2018 werd er aan alle loodsen een smartphone ter beschikking gesteld. Deze maken het o.m. mogelijk op een gebruiksvriendelijke en snelle manier loodsentaken te valideren, eenvoudig bepaalde gegevens te raadplegen en gebruik te maken van nieuwe communicatiemiddelen.

 

Daarnaast heeft, in wat betreft de digitalisering van het loodsenberoep, de lite SNMS (Personal Pilot Unit) het afgelopen decennium een prominente plaats ingenomen. De introductie van dit hulpmiddel heeft de veiligheid en bereikbaarheid van onze havens aanzienlijk verhoogd. Naast de lite SNMS heeft ook de full SNMS (sluisbenaderingssysteem) zijn nut meer dan bewezen en de aanloop van schepen met grotere diepgang mogelijk gemaakt.

Als organisatie gaan we, in een continu veranderende informatica wereld, continu op zoek naar producten die een toegevoegde waarde kunnen vormen. 


Vooreerst heeft het LOODSWEZEN ondertussen nieuwe lite SNMS-toestellen besteld. Streefdoel is om tegen medio 2019 alle loodsen van nieuwe hardware te voorzien.

 

Als tweede pijler wordt er geïnvesteerd in een totale make-over van de navigatiesoftware. De look-and-feel zal aangepast worden aan de huidige noden van gebruikers en de functionaliteiten zullen uitgebreid worden. De ontwikkelingen en testcase zullen in 2019 verder uitgewerkt worden waarbij er plaats zal komen voor toenemende datastromen binnen de ketenwerking waarna we aan de slag kunnen gaan met de vernieuwde toepassing.

 

Tenslotte zal er in 2019 verder gewerkt worden aan een vernieuwing van onze sluisbenaderingssystemen (full SNMS). Het gewicht en volume van de POD’s die bij dit systeem horen zouden in een nieuw model sterk gereduceerd worden, wat het comfort maar vooral de veiligheid bij het beloodsen moet verhogen. Ook naar de werking, betrouwbaarheid en legitimiteit van het nieuwe product zullen bijkomende testen gedaan worden. Nadien kunnen ook deze toestellen vervangen worden.

 

Geen van voorgaande ambities zouden mogelijk zijn zonder de dagdagelijkse inzet van onze mensen.

Enerzijds zijn er ook tal van collega-loodsen die mee aan het werk gaan om deze digitale sprong vooruit te maken. Anderzijds is het IT-team in 2018 versterkt met de komst van Alec Van Steenbrugge die, samen met onze verdienstelijke collega’s Dave Wagemans en Bert Clemminck, zal instaan voor de realisatie van deze ontwikkelingen. Ook via deze weg willen wij hen hiervoor graag in de bloemetjes zetten!

IT team vlnr: Dave Wagemans, Alec Van Steenbrugge, Bert Clemminck