Een intensief jaar opleiding bekroond met de eedaflegging!

Een intensief jaar opleiding bekroond met de eedaflegging!

Eén jaar geleden begonnen enkele kandidaat-loodsen aan hun opleiding. Een unicum in het LOODSWEZEN omdat de opleiding startte van de eerste multivalente loodsen die zowel opgeleid werden op het kanaal- als op het zeetraject.

Nu, twaalf maanden en een intensief jaar van opleiding later hebben zeven rivierloodsen en vier zee/kanaalloodsen hun opleiding met vrucht afgelegd. Als sluitstuk van hun jaar op proef werden zij uitgenodigd om hun eed af te leggen in het bijzijn van minister Ben Weyts, administrateur-generaal Nathalie Balcaen en gastheer Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool.

Na enkele fijne en bemoedigende woorden van de gastsprekers legden rivierloodsen Olivier Brems, Andries De Munck, Jeroen Callens, Bert Cotteleer, Sander Francken, Jeroen Linsen en Koen Van Den Berghe hun eed af waarna ze een loodsenpenning uit handen van de minister mochten ontvangen. Nadien viel de beurt aan zee/kanaalloodsen Reinald Compernolle, Lander Cremers, Klaas Loosveld en Joëlle Michiels. Ook zij ontvingen hun loodsenpenning, ditmaal met een uniek nieuw loodsnummer, speciaal voor het eerste multivalente korps, startend vanaf 1001 en volgend.

Deze heugelijke gebeurtenis werd afgesloten met een hapje en een drankje in het bijzijn van hun partners, het managementteam van het LOODSWEZEN, de nieuwe lichting zee/kanaalloodsen en enkele andere genodigden.

Ondertussen hebben de zee/kanaalloodsen en rivierloodsen hun eerste reizen achter de rug en mag het LOODSWEZEN hen met veel trots verder begeleiden in hun loopbaan.